different-klein

Kindercoaching is een relatief nieuw vakgebied. Wat doet een kindercoach nu eigenlijk?
Als kindercoach begeleid ik kinderen, jongeren en hun ouders. Daarbij staat de hulpvraag van het kind centraal. Samen met jullie kind zoek ik naar antwoorden op deze vraag.
Bij het bepalen van de hulpvraag bekijk ik samen met jou en je kind wat de gewenste verandering is. Daar werken we dan samen naar toe. Het doel van kindercoaching is verandering in de huidige situatie aan te brengen zodat je kind zich weer verder kan ontwikkelen op mentaal, emotioneel en fysiek vlak. Ik neem hierbij niet het probleem als uitgangspunt, maar bekijk de situatie vanuit de achtergrond, de omgeving en de geschiedenis van het kind. Bovendien kijk ik samen met je kind naar zijn of haar eigen kracht en talenten. Door daarmee aan de slag te gaan, verandert de hele startsituatie en wordt het probleem niet meer als een probleem ervaren. Ouders geef ik inzicht in wat er binnen en buiten de belevingswereld van hun kind gebeurt, zodat zij hun kind beter gaan begrijpen en kunnen helpen. Omdat het belangrijk is de hele omgeving van het kind te betrekken, kan ik ook in gesprekken met school en andere instanties kijken wat voor jullie kind nodig is. Mijn uitgangspunt bij de coaching is dat elk kind uniek is en zichzelf mag zijn.